Bật mí 10+ các lệnh trong cad hay nhất

Chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả về các lệnh trong cad hay nhất và đầy đủ nhất. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn bạn làm dễ dàng nhất.

Video các lệnh trong cad

Để việc sử dụng Autocad trở nên nhanh chóng và dễ dàng, sau đây là tổng hợp tất cả các lệnh Autocad thường dùng khi thiết kế do VNK EDU sưu tầm.

Các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

8 Lệnh hay mà ít người biết đến trong Autocad

LAYON (AN) – Bật tất cả các lớp

LAYISO (AS) – Hiện một lớp được chọn

LAYOFF (AF) – Tắt lớp được chọn

LAYMCUR (ACR) – Đặt một lớp được chọn thành lớp hiện hành

QSELECT (QS) – Chọn nhanh đối tượng

ATISYNC (ATC) – Viết thuộc tính cho Block

SHELL (SH) – Truy xuất các file nguồn của Autocad (Để chỉnh sửa)

MASSPROP (MAS) – Xuất thuộc tính của mảng: Tính tọa độ trọng tâm, Moment quán tính của đối tượng

33 Lệnh thiết kế thường sử dụng trong Autocad

Cách nhập một lệnh: Trên dòng command: Nhập lệnh cần vẽ => gõ phím cách(hoặc chuột phải hoặc enter).

Lệnh vẽ đường thẳng

 • Command: 1
 • LINE Specify first point: Nhập điểm đầu.
 • Specify next point or [Undo]: Nhập điểm tiếp theo.

Lệnh vẽ đường thẳng theo một góc xác định

 • Command: 1
 • LINE Specify first point: Nhập điểm đầu.
 • Specify next point or [Undo]:<30 (<30: đường thẳng tạo một góc 30 độ so với phương ngang).
 • Specify next point or [Undo]: Nhập điểm tiếp theo.

Lệnh vẽ đường thẳng theo hệ tọa độ tương đối

 • Command: 1
 • LINE Specify first point: Chọn điểm đầu tiên.
 • Specify next point or [Undo]: @20,0 (Chọn điểm tiếp theo: @- Theo hệ tọa độ tương đối, 2
 • Kích thước theo chiều ngang so với điểm đầu, 0 – Kích thước theo chiều dọc so với điểm đầu).
 • Specify next point or [Undo]: Chọn điểm kế tiếp cho đến khi kết thúc lệnh (tương tự như trên).

Lệnh vẽ đường tròn theo tâm và bán kính xác định

 • Command: c
 • CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Chọn tâm đường tròn.
 • Specify radius of circle or [Diameter] <62.1137>: 200 (Nhập kích thước bán kính đường tròn)

Lệnh vẽ đường tròn đi qua hai điểm xác định

 • Command: c
 • CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p (Chọn 2P)
 • Specify first end point of circle’s diameter: Chọn điểm thứ nhất đường tròn đi qua.
 • Specify second end point of circle’s diameter: Chọn điểm thứ hai đường tròn đi qua.

Lệnh vẽ đường tròn đi qua ba điểm xác định

 • Command: c
 • CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p (Chọn 3P)
 • Specify first point on circle: Nhập điểm đầu tiên.
 • Specify second point on circle: Nhập điểm thứ hai.
 • Specify third point on circle: Nhập điểm thứ ba.

Lệnh vẽ đường tròn tiếp xúc với 2 đối tượng và có bán kính xác định

 • Command: c
 • CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: t (Chọn Ttr)
 • Specify point on object for first tangent of circle: Chọn đối tượng đầu tiên đường tròn tiếp xúc.
 • Specify point on object for second tangent of circle: Chọn đối tượng thứ hai đường tròn tiếp xúc.
 • Specify radius of circle <59.9033>: 200 Nhập bán kính đường tròn.

Lệnh vẽ hình chữ nhật theo hệ tọa độ tương đối có 2 cạnh xác định

 • Command: rec
 • Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Chọn điểm đầu tiên.
 • Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @200,100 (Nhập hệ tọa độ tương đối, và hai cạnh của hình chữ nhật).

Lệnh vẽ hình chữ nhật có diện tích và một cạnh xác định

 • Command: rec
 • Specify first corner point [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Chọn điểm đầu bất kỳ.
 • Specify other corner point [Area/Dimensions/Rotation]: Chọn A.
 • Enter area of rectangle in current units: Nhập diện tích.
 • Calculate rectangle dimensions based on [Length/Width] <Length>: L (chọn kích thước nhập là chiều dài Length hay chiều rộng With)
 • Enter rectangle length: Nhập chiều dài.

Lệnh vẽ hình chữ nhật nghiêng một góc xác định

 • Command: rec
 • Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Chọn điểm đầu bất kỳ.
 • Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: R
 • Specify rotation angle or [Pick points] <45>: Chọn 1 điểm bất kỳ hoặc nhập góc quay:

Lệnh vẽ hình chữ nhật có góc vát xác định

 • Command: rec
 • Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: C (Chọn Chamfer).
 • Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>: 200(Kích thước cắt vát của cạnh thứ 1). Specify second chamfer distance for rectangles <200.0000>: 200 (Kích thước cắt vát của cạnh thứ 2).
 • Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: (Chọn điểm đầu)
 • Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: (Chọn điểm tiếp theo).

Vẽ hình chữ nhật có cung vát góc với bán kính xác định

 • Command: rec
 • Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: F (Chọn Fillet)
 • Specify fillet radius for rectangles <200.0000>: 50 (Nhập bán kính cung tròn vát góc).
 • Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Chọn điểm thứ nhất
 • Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: Chọn điểm thứ hai

Vẽ hình chữ nhật với nét có chiều rộng xác định

 • Command: rec
 • Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: w (Chọn Width)
 • Specify line width for rectangles <0.0000>: 10 (Nhập bề rộng nét)
 • Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Chọn điểm thứ nhất
 • Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: Chọn điểm thứ hai

Vẽ cung tròn qua 3 điểm xác định

 • Command: arc
 • Specify start point of arc or [Center]: Nhập điểm thứ nhất.
 • Specify second point of arc or [Center/End]: Nhập điểm thứ hai.
 • Specify end point of arc: Nhập điểm cuối.

Vẽ cung tròn có tâm và bán kính xác định

 • Command: arc
 • Specify start point of arc or [Center]: c (Chọn Center)
 • Specify center point of arc: Chọn tâm của cung tròn.
 • Specify start point of arc: Chọn điểm bắt đầu cung tròn.
 • Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: Chọn điểm cuối của cung tròn.

Vẽ cung tròn có tâm, bán kính và chiều dài dây cung xác định

 • Command: arc
 • Specify start point of arc or [Center]: c
 • Specify center point of arc: (Chọn tâm cung tròn)
 • Specify start point of arc: (Chọn điểm đầu của cung tròn)
 • Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L (Chọn chord Length)
 • Specify length of chord: 500 (Chọn độ dài của cung tròn)

Vẽ cung tròn có tâm, bán kính và góc ở tâm xác định

 • Command: arc
 • Specify start point of arc or [Center]: c
 • Specify center point of arc: (Chọn tâm cung tròn)
 • Specify start point of arc: (Chọn điểm đầu của cung tròn)
 • Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a (Chọn Angle)
 • Specify included angle: 45 (Nhập góc tâm)

Lệnh rời đối tượng

 • Command: m
 • Select objects: (Chọn đối tượng cần rời đi)
 • Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Chọn 1 điểm gốc bất kỳ trên đối tượng
 • Chọn điểm rời đến.

Lệnh xóa đối tượng

 • Dùng chuột quét đối tượng cần xóa
 • Command: e (Nhập lệnh xóa Erase )

Lệnh cắt hai đối tượng giao nhau

 • Command: tr
 • Select objects or <select all>: Lựa chọn đối tượng làm biên cắt
 • Select object to trim or shift-select to extend or
 • [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Lựa chọn đối tượng cắt.

Lệnh kéo dài đối tượng đến giao với đối tượng được chọn

 • Command: ex
 • Select objects or <select all>: Lựa chọn 1 đối tượng làm biên. Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Lựa chọn đối tượng cần kéo dài.

Lệnh quay đối tượng

 • Command: ro
 • Select objects: Lựa chọn đối tượng cần quay .
 • Specify base point: Lựa chọn điểm gốc trên đối tượng cần quay.
 • Specify rotation angle or [Copy/Reference] <33>: 45 (Nhập góc quay)
 • Lệnh tăng, giảm kích thước đối tượng.
 • Command: sc
 • Select objects: Lựa chọn đối tượng.
 • Specify base point: Lựa chọn điểm gốc trên đối tượng.
 • Specify scale factor or [Copy/Reference] <3.0000>: 0.5 (Nhập hệ tỉ lệ thay đổi kích thước đối tượng so với kích thước ban đầu).

Lệnh vẽ đối xứng gương

 • Command: mi
 • Select objects: Quét chuột lựa chọn đối tượng cần vẽ đối xứng.
 • Specify first point of mirror line: Lựa chọn điểm đầu tiên của đường đối xứng
 • Specify second point of mirror line: Lựa chọn điểm thứ hai của đường đối xứng.

Erase source objects? [Yes/No] <N>: N (Có xóa đối tượng gốc hay không có nhập Y, không nhập N)

Lệnh dời và kéo dãn đối tượng

 • Command: s
 • Select objects: Lựa chọn phần đối tượng cần dời hoặc kéo dãn
 • Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Lựa chọn điểm gốc để kéo dời hoặc di chuyển đối tượng.
 • Specify second point or <use first point as displacement>: Lựa chọn điểm tới.

Lệnh sao chép đối tượng

 • Command: co
 • Select objects: Lựa chọn đối tượng cần sao chép
 • Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Lựa chọn điểm gốc của đối tượng.
 • Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: Lựa chọn điểm cần chuyển đối tượng lựa chọn tới.

Lệnh tạo ra các đối tượng song song

 • Command: o
 • Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 50 (Nhập khoảng cách song song giữa hai đối tượng cần tạo)
 • Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Lựa chọn đối tượng gốc.
 • Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Lựa chọn 1 điểm về phía cần tạo đối tượng mới.

Lệnh vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn

 • Command: f
 • Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: Lựa chọn đối tượng đầu tiên.
 • Lệnh sao chép dãy.
 • Command: ar
 • Xuất hiện hộp thoại sau:

Lệnh ghi kích thước chiều dài đoạn thẳng

 • Command: dal
 • Specify first extension line origin or <select object>: Lựa chọn điểm thứ nhất.
 • Specify second extension line origin: Lựa chọn điểm thứ 2.
 • Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Lựa chọn vị trí của đường ghi kích thước.

Lệnh ghi kích thước chiều dài cung tròn

 • Command: dar
 • Select arc or polyline arc segment: Lựa chọn đoạn cung tròn cần đo.
 • Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]: Lựa chọn vị trí của đường ghi kích thước.
 • Các lựa chọn khác:
 • Mtext: Nhập kích thước đoạn cung tròn dưới dạng Mtext.
 • Text: Nhập kích thước cung tròn dưới dạng Text.
 • Angle: Nhập góc nghiêng của dãy số kích thước.
 • Partial: Đo một phần của cung tròn.

Lệnh ghi kích thước bán kính

 • Command: dar
 • Select arc or circle: Lựa chọn cung tròn hoặc đường tròn.
 • Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Lựa chọn vị trí đường ghi kích thước.

Lệnh ghi kích thước đường kính

 • Command: ddi
 • Select arc or circle: Lựa chọn cung tròn hoặc đường tròn.
 • Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Lựa chọn vị trí đường ghi kích thước.

Lệnh ghi kích thước góc

 • Command: dan
 • Select arc, circle, line, or <specify vertex>: Lựa chọn cung tròn, đường tròn, đường thẳng cần đo góc.
 • Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: Lựa chọn vị trí đường ghi kích thước góc.
 • Dimension text = 90: Giá trị góc vừa đo được là 90 độ.

Lệnh hiệu chỉnh và tạo kiểu kích thước

 • Command: D

9 Lệnh hiệu chỉnh thường dùng trong Autocad

Lệnh Offset: Tạo đối tượng song song với đối tượng sẵn có

 • Đối tượng là đoạn thẳng: tạo đoạn thẳng song song có cùng chiều dài
 • Đối tượng là đường tròn: tạo đường tròn đồng tâm
 • Đối tượng là cung tròn: tạo cung tròn đồng tâm và có cùng góc ở tâm

Xem thêm: Danh sách 8 các đảo ở việt nam tốt nhất bạn cần biết

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Offset
 • Thanh công cụ modify: offset

Xem thêm: Gợi ý 6 cách vẽ nhà 3d tốt nhất hiện nay

Các thuộc tính:

 • Speccify offset distance or [Through/Erase/Layer] : Nhập khoảng cách cần tạo đối tượng song song
 • Speccify offset distance
  • Speccify object to offset or [Exit/Undo]<exit> : Chọn đối tượng gốc
  • Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] : Chọn phía sẽ tạo đối tượn offset
 • Through: Chọn điểm mà đối tượng được tạo ra có phương sẽ đi qua
  • Select object to offset or <exit>” Chọn đối tượng gốc
  • Specify through point or [Exit/Multipli/Undo] : Chọn điểm mà đối tượng được tạo ra có phương sẽ đi qua
 • Erase: Xóa đối tượng cũ sau khi tạo đối tượng mới
  • Erase source object after offsetting? [Yes/No] : y để xóa và n để không xóa

Lệnh Trim: Xén một phần đối tượng nằm giữa 2 đối tượng được giao.

Xem thêm: Danh sách 8 các đảo ở việt nam tốt nhất bạn cần biết

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Trim
 • Thanh công cụ modify: Trim

Xem thêm: Gợi ý 6 cách vẽ nhà 3d tốt nhất hiện nay

Các thuộc tính:

 • Select objects or <select all>: Chọn đối tượng dùng làm chuẩn để xén các đối tượng khác hoặc chọn tất cả các đối tượn bằng cách nhấn enter
 • Select object to trim or shift-select to extend or Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo
 • Select object to trim: Chọn đối tượng để xén
 • Shift-select to extend: Chọn đối tượng cần mở rộng đến đoạn thẳng được chọn.

Lệnh Break: Xen đối tượng nằm giữa 2 điểm được chọn

Xem thêm: Danh sách 8 các đảo ở việt nam tốt nhất bạn cần biết

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Break
 • Thanh công cụ modify: Break

Xem thêm: Gợi ý 6 cách vẽ nhà 3d tốt nhất hiện nay

Các thuộc tính:

 • Select object: Chọn đối tượng, khi đó chương trình sẽ lấy điểm chọn là điểm đầu tiên của đoạn cần xén.
 • Specify second break point or [Frist point]: Chọn điểm thứ 2 cần xén hoặc chọn f để chọn điểm đầu tiên.

Lệnh Break ai point: Tách đối tượng thành 2 đối tượng độc lập

Xem thêm: Danh sách 8 các đảo ở việt nam tốt nhất bạn cần biết

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: không sử dụng nhập lệnh
 • Thanh công cụ modify: Break ai point

Xem thêm: Gợi ý 6 cách vẽ nhà 3d tốt nhất hiện nay

Các thuộc tính:

 • Select object: Chọn đối tượng cần tách
 • Select first break point: Chọn điểm cần tách

Lệnh Joint: Nối các đối tượng

Dùng để nối các phân đoạn của đoạn thẳng, cung tròn, … thành 1 đối tượng

Xem thêm: Gợi ý 9 cách viết chữ kh hay nhất

Chọn lênh:

 • Nhập lệnh: Join
 • Thanh công cụ modify: Join

Xem thêm: Gợi ý 6 cách vẽ nhà 3d tốt nhất hiện nay

Các thuộc tính:

 • Select source object: Chọn đối tượn nguồn
 • Select lines/arc/polyline to join to source: Chọn đoạn line/arc/polyline để nối với đối tượng được chọn ban đầu

Lệnh Extend: Kéo dài các đối tượng đến biên

Xem thêm: Danh sách 8 các đảo ở việt nam tốt nhất bạn cần biết

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Extend
 • Thanh công cụ modify: Extend

Xem thêm: Gợi ý 6 cách vẽ nhà 3d tốt nhất hiện nay

Các thuộc tính:

 • Select objects or <Select all>: Chọn đối tượng biên
 • Select objects to extend: Chọn đối tượng cần kéo dài

Lệnh Length: Thay đổi chiều dài đối tượng

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: lengthen, len
 • Thanh công cụ modiffy: lengthen

Xem thêm: Gợi ý 6 cách vẽ nhà 3d tốt nhất hiện nay

Các thuộc tính:

 • Select an object or [DElta/Percent/Total/Dynamic]: Chọn đối tượng cần kéo dài hoặc chọn các thuộc tính
 • Select an object: Hiển thị giá trị đoạn thẳng hoặc góc ở tâm của cung tròn
 • DElta: Thay đổi chiều dài bằng cách nhập vào khoảng tăng
 • Percent: Thay đổi chiều dài đối tượng theo phần trăm
 • Dynamic: Thay đổi động chiều dài đối tượng bằng chuột

Lệnh chamfer: Vát mép các cạnh

Xem thêm: Danh sách 8 các đảo ở việt nam tốt nhất bạn cần biết

Chọn lệnh:

 • Nhập lênh: Chamfer
 • Thanh công cụ modify: chamfer

Xem thêm: Gợi ý 6 cách vẽ nhà 3d tốt nhất hiện nay

Các thuộc tính:

 • Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: Chọn cạnh đầu tiên hay các thuộc tính
 • Distance: Chọn khoảng cách vát
 • Angle: Nhập giá trị khoảng cách vát thứ nhất và góc nghiêng.

Lệnh Fillet: bo tròn 2 đối tượng

Xem thêm: Danh sách 8 các đảo ở việt nam tốt nhất bạn cần biết

Chọn lệnh:

 • Nhập lệnh: Fillet
 • Thanh công cụ modify: Fillet

Xem thêm: Gợi ý 6 cách vẽ nhà 3d tốt nhất hiện nay

Các thuộc tính:

 • Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: Chọn đối tượng đầu tiên hoặc chọn các thuộc tính
 • Radius: Nhập bán kính bo tròn

________________ Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Autocad cơ bản” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về Autocad.

________________

Top 15 các lệnh trong cad tổng hợp bởi Bản Tin Nội Thất

Danh sách các lệnh trong cad đầy đủ dành cho dân thiết kế 

 • Tác giả: vietnetco.vn
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 4.75 (316 vote)
 • Tóm tắt: Để sử dụng chúng một cách hiệu quả, bạn cần nắm được các lệnh trong cad. Vì vậy, hãy cùng vietnetco tìm hiểu xem, trong autocad có những lệnh nào nhé! Autocad …

Lệnh AutoCAD | Tất các lệnh & phím tắt thường dùng trong AutoCAD

 • Tác giả: congnghe360vn.com
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 4.51 (505 vote)
 • Tóm tắt: Các lệnh CAD cơ bản, thường dùng nhất ; B · BLOCK / Tạo Block từ các đối tượng được chọn ; BO, BOUNDARY / Tạo đa tuyến kín ; TR, TRIM / Cắt xén ( …

Các lệnh trong AutoCAD thông dụng nhất 2020

Các lệnh trong AutoCAD thông dụng nhất 2020
 • Tác giả: technetvietnam.net
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 4.22 (201 vote)
 • Tóm tắt: Các lệch trong AutoCAD được chúng tôi tổng hợp và chia sẻ đến các bạn qua bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu ngay bạn nhé!
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu chỉnh sửa ảnh có Photoshop thì thiết kế đồ hoạ có AutoCAD. AutoCAD là phần mềm thiết kế kỹ thuật chuyên dụng bằng vecter 2D hoặc bề mặt 3D giúp người dùng có thể tương tác với môi trường đồ hoạ của máy tính và tạo ra những bản vẽ kỹ thuật trong …

Xem thêm: Top 11 cách làm giọng trầm tốt nhất bạn cần biết

Trang Chủ | Tin Tức | 8 Nhóm các lệnh trong AutoCad mà dân thiết kế, kỹ thuật cần phải nhớ8 Nhóm các lệnh trong AutoCad mà dân thiết kế, kỹ thuật cần phải nhớ Thiết kế kiến trúc, Tin Tức

 Trang Chủ | Tin Tức | 8 Nhóm các lệnh trong AutoCad mà dân thiết kế, kỹ thuật cần phải nhớ8 Nhóm các lệnh trong AutoCad mà dân thiết kế, kỹ thuật cần phải nhớ Thiết kế kiến trúc, Tin Tức
 • Tác giả: trongoixaynha.com
 • Ngày đăng: 11/04/2022
 • Đánh giá: 4.1 (229 vote)
 • Tóm tắt: 2. Nhóm lệnh vẽ hình cơ bản trong Cad · A – ARC: Lệnh A được sử dụng để tạo một vòng cung tròn trong AutoCad; · L – LINE: Lệnh này được dùng để tạo các đoạn thẳng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là 8 nhóm lệnh trong Cad mà bất ký ai làm kỹ thuật hay thiết kế cần phải nhớ. Với sự phát triển không ngừng của AutoCad thì bên cạnh các lệnh cơ bản sẽ còn có các lệnh Cad nâng cao để có thể đáp ứng nhiều hơn nhu cầu thiết kế ngày …

TRUNG TÂM TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP PLCTECH

TRUNG TÂM TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP PLCTECH
 • Tác giả: plctech.com.vn
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 3.9 (229 vote)
 • Tóm tắt: Đối với các lệnh thuộc nhóm A trong Cad sẽ bao gồm các lệnh sau đây: – A – ARC: Vẽ cung tròn. – ATT ATTDEF: Định nghĩa thuộc tính. – ATE ATTEDIT …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các lệnh cơ bản trong Cad thuộc nhóm L bao gồm: – L – LINE: Vẽ đường thẳng. – LA – LAYER: Tạo lớp và các thuộc tính. – LA – LAYER: Hiệu chỉnh thuộc tính của layer. – LE ­ LEADER: Tạo đường dẫn chú thích. – LEN – LENGTHEN: Kéo dài/thu ngắn đối tượng …

Học cơ khí | Các lệnh trong AutoCAD cho người mới bắt đầu

 • Tác giả: hoccokhi.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 3.63 (322 vote)
 • Tóm tắt: Các nhóm lệnh trong autocad dùng để thiết lập bản vẽ kỹ thuật · Lệnh NEW – phím tắt Ctrl+N – Khởi tạo một bản vẽ mới · Lệnh OPEN – phím tắt Ctrl+O – Mở tệp bản vẽ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: AutoCAD là phần mềm soạn thảo 2D và 3D được sử dụng phổ biến trong các ngành xây dựng, kiến trúc, cơ khí, sản xuất,… để hỗ trợ các kế hoạch kỹ thuật và các bản vẽ kỹ thuật. Phần mềm AutoCAD có các chức năng như vẽ, in ấn, mô hình hóa đối tượng. …

Các lệnh trong CAD – Tổng hợp lệnh AutoCAD đầy đủ nhất

Các lệnh trong CAD - Tổng hợp lệnh AutoCAD đầy đủ nhất
 • Tác giả: thuthuatphanmem.vn
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 3.45 (272 vote)
 • Tóm tắt: Các lệnh trong CAD – Tổng hợp lệnh AutoCAD đầy đủ nhất · E – ERASE: Xoá đối tượng · ED – DDEDIT: Hiệu chỉnh kích thước · EL – ELLIPSE: Vẽ elip · EX – EXTEND: Kéo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: AutoCad là phần mềm vẽ, thiết kế đồ họa 2D, 3D chuyên dụng cho các kỹ sư xây dựng, diện tử, chi tiết máy…v.v..Nếu bạn học thiết kế thì chắc chắn đã không còn quá xa lạ với phần mềm này rồi. Để dùng thành thạo được AutoCad bạn sẽ cần có một thời gian …

Xem thêm: Gợi ý 9 5 bằng bao nhiêu hot nhất

Tổng Hợp Tất Cả Các Lệnh Trong Autocad 2007 Full, Tổng Hợp Tất

 • Tác giả: cachtrongrausach.vn
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 3.2 (596 vote)
 • Tóm tắt: Trong ngôi trường vừa lòng này, nhập ‘ ARC ‘ hoặc thậm chí là ‘ A ‘ vào cửa sổ lệnh, nhận Enter cùng một vòng cung đã mở ra. Các lệnh CAD cơ bản …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dưới đây là các lệnh CAD thông dụng nhất mà người dùng rất thường xuyên tìm kiếm. Đây là các lệnh AutoCAD cơ bản bạn bắt buộc cần nắm vững để sử dụng AutoCAD, trước khi học các kỹ thuật vẽ khác. Chính vì thế, tôi đã dành riêng cho mỗi lệnh một bài …

Lệnh AutoCAD, tổng hợp một số lệnh vẽ cơ bản khi sử dụng trong Auto Cad

 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 3.08 (386 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp các lệnh cơ bản trong Autocad · 1. L – Lin : Lệnh vẽđoạn thẳng · 2. Pl – Polyline: Lệnh vẽ vẽ đa tuyến ( các đoạn thẳng liên tiếp ) · 3. Rec – Rectang: …

[Hướng dẫn] Cài lệnh tắt trong Cad – Sử dụng đơn giản 2022 ✅

[Hướng dẫn] Cài lệnh tắt trong Cad - Sử dụng đơn giản 2022 ✅
 • Tác giả: hoanmydecor.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 2.87 (161 vote)
 • Tóm tắt: DIV – Divide: Chia đối tượng thành các phần bằng nhau. DLI – DIMLinear: Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang. phim tat cad tong hop lenh tat …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bước 1: Vào Tool -> Customize -> Edit Program Parameters (acad.pgp) để thực hiện đặt lệnh tắt. Bước 2: Màn hình lúc này sẽ hiển thị một acad – Notepad (hiển thị đầy đủ các lệnh tắt cơ bản nhất của Autocad). Bạn có thể lựa chọn lệnh phù hợp với …

Tổng hợp các lệnh tắt trong cad bạn nên biết

Tổng hợp các lệnh tắt trong cad bạn nên biết
 • Tác giả: unica.vn
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 2.72 (58 vote)
 • Tóm tắt: phim tat cad tong hop lenh tat trong autocad; DO – Donut: Vẽ hình vành khăn. DOR – Dimordinate: Tọa độ điểm. DRA – DIMRadiu: Ghi kích thước bán …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với cách này thì bạn thực hiện theo các bước sau đây: – Bước 1: Vào Tool → Customize → Edit Program Parameters (acad.pgp) để thực hiện đặt lệnh tắt. – Bước 2: Lúc này trên màn hình hiển thị một acad – Notepad. Trong Notepad này hiển thị đầy đủ …

Xem thêm: Tổng hợp 8 cách viết số mũ trên điện thoại hay nhất

Tổng hợp các lệnh cơ bản trong AutoCAD

Tổng hợp các lệnh cơ bản trong AutoCAD
 • Tác giả: cammech.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/20/2022
 • Đánh giá: 2.62 (146 vote)
 • Tóm tắt: Các mã lệnh cơ bản thường sử dụng trên Autocad ; P – PAN: Di chuyển cả bản vẽ ; PE – PEDIT: Chỉnh sửa các đa tuyến ; PL – PLINE: Vẽ đa tuyến ; PO – …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những chương trình vẽ kĩ thuật đầu tiên …

[ Full ] Tổng hợp tất cả các lệnh AutoCAD từ cơ bản tới nâng cao

 • Tác giả: congdongcadvietnam.com
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 2.6 (87 vote)
 • Tóm tắt: Thiết lập lệnh tắt trong autocad,đổi lệnh tắt trong cad,đặt lệnh tắt autocad,tạo lệnh tắt trong cad,tối ưu lệnh tắt trong cad,hướng dẫn tạo …

Tổng hợp các lệnh trong Autocad thường dùng nhất

 Tổng hợp các lệnh trong Autocad thường dùng nhất
 • Tác giả: namtrungsafety.com
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 2.46 (56 vote)
 • Tóm tắt: Các lệnh trong Cad thường sử dụng · 3A – 3DARRAY: Sao chép thành dãy trong 3D · 3DO – 3DORBIT: Xoay đối tượng trong không gian 3D · 3F – 3DFACE: Tạo mặt 3D · 3P – …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ muốn COPY thì sẽ dùng lệnh CO. Khi muốn tra cứu lệnh nào đó thì anh em cũng có thể nhanh chóng tìm bằng chữ cái đầu trong tên chức năng của lệnh muốn chọn. Đừng quá lo lắng nhé, chỉ cần anh em sử dụng thường xuyên thì sẽ thành thạo những thao …

Danh sách các lệnh thường dùng trong AutoCAD

 • Tác giả: thuthuat123.com
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 2.49 (73 vote)
 • Tóm tắt: AutoCAD là một trong những phần mềm vẽ, thiết kế đồ họa 2D, 3D trên máy tính tốt nhất và nổi tiếng hiện nay. AutoCAD được các kỹ sư, các nhà thiết kế tạo sử …

Nguồn: https://bantinnoithat.com
Danh mục: Toplist

Recommended For You